OVER ONS

 

 

Een ontmoeting en gesprek over de kunst van het samenleven

's-Hertogenbosch in Dialoog wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de sociale verbondenheid van bewoners onderling, het verhogen van de samenredzaamheid; het activeren van kontakten, plannen en solidariteit en het zichtbaar maken van de behoefte aan en de bereidheid tot onderlinge wisselwerking.

 

s-Hertogenbosch in Dialoog organiseert sinds jaar en dag dialoogtafels kriskras door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit levert bijzondere ontmoetingen en inspirerende gesprekken op die een bijdrage leveren aan meer onderling begrip en sociale samenhang in de gemeente. Een dialoog is geen discussie of debat en helpt om samen meer kennis en begrip te krijgen. 

 

VERSCHILLENDE ACHTERGRONDEN

De dialoog is bij uitstek geschikt om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen om elkaar te leren kennen. De dialoogtafels staan verspreid door de gemeente Den Bosch.

 

VOOR WIE?

De dialoog is voor iedereen. Of iemand nou werkt of niet, jong of oud is, man of vrouw, hetero of homo, allochtoon of autochtoon, scholier of taxichauffeur, imam of burgemeester. De ontmoeting en het gesprek zijn het hoofddoel van de dialoog.


De Dialoogtafel het Stadhuis tijdens de Dag van de Dialoog in 2021. (Foto: Olaf Smit)


MET WIE?

Met een heleboel betrokken Bosschenaren van diverse pluimage die gespreksleider zijn of verschillende organisaties en particulieren die hun locatie ter beschikking stellen voor een dialoogtafel.


DOEL

Het doel is het leggen van nieuwe verbindingen tussen inwoners van onze stad waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete initiatieven ontstaan, die de betrokkenheid en de maatschappelijke samenhang in de stad kunnen bevorderen.

 

DE METHODE

De stappen die doorlopen worden in het dialooggesprek zijn:

  1. Kennismaken
  2. Ervaringen delen
  3. Dromen
  4. Doen

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven

Het idee van 's-Hertogenbosch in Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het SamenLeven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact opnemen

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch

 06 – 42250988
 info@s-hertogenboschindialoog.nl