CONTACT OPNEMEN

CONTACT MET ONS OPNEMEN

De Dag van de Dialoog wordt georganiseerd door "Stichting 's-Hertogenbosch in Dialoog". 
De projectgroep bestaat uit:

Eric Peperkamp
06 - 29 36 66 93

Wieke Wijnen
06 - 42 25 09 88

s-Hertogenbosch in Dialoog

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het samenleven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact

s-Hertogenbosch in Dialoog
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch & Vught

 06-42250988 of 06-29366693
 shertogenboschindialoog@gmail.com