WELKOM AAN DE DIALOOGTAFEL

Slotbijeenkomst Dag van de Dialoog 2018

Wederom kijken we terug op twee bijzondere dialoogavonden! 25 dialoogtafels met bijzonder veel diversiteit resulteerden in veel enthousiaste en hartverwarmende reacties! Vele open en bijzondere gesprekken met mooie dromen en concrete ideeën. Het thema 'Compassie' blijkt vele Bosschenaren aan te spreken.

Graag willen we deze bijzondere editie van de Dag van de Dialoog gezamenlijk afsluiten met een slotbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kijken we terug op de dromen en acties welke aan tafel zijn besproken. Bovendien gaan we samen met kunstenares Marianne van Heeswijk een Tapijt voor Vrede leggen.

Tapijt voor Vrede bij Slotavond Dag van de Dialoog Den Bosch


Een gezellige gelegenheid om met elkaar een borrel te drinken en ervaringen te delen!
Dus noteer in je agenda:

SLOTBIJEENKOMST OP VRIJDAG 30 NOVEMBER


Tijd: 
16.00 - 18.00 uur
Locatie: Bij Katrien, Triniteitstraat 19, 5211 KW  's-Hertogenbosch

Iedereen is welkom.
Aanmelden per email is fijn.

Aanmelden voor de slotbijeenkomst

's-Hertogenbosch in Dialoog

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het samenleven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact

's-Hertogenbosch in Dialoog
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch & Vught

 06-42250988 of 06-29366693
 shertogenboschindialoog@gmail.com