Welkom aan tafel!

 

 

Een ontmoeting en gesprek over 'de Kunst van Het SamenLeven'

's-Hertogenbosch in Dialoog wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de sociale verbondenheid van bewoners onderling, het verhogen van de samenredzaamheid; het activeren van kontakten, plannen en solidariteit en het zichtbaar maken van de behoefte aan en de bereidheid tot onderlinge wisselwerking.

 

s-Hertogenbosch in Dialoog organiseert sinds jaar en dag dialoogtafels kriskras door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit levert bijzondere ontmoetingen en inspirerende gesprekken op die een bijdrage leveren aan meer onderling begrip en sociale samenhang in de gemeente. Een dialoog is geen discussie of debat en helpt om samen meer kennis en begrip te krijgen. 

EDITIE 2021 IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

                                                                                                                                                                

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven

Het idee van 's-Hertogenbosch in Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het SamenLeven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch

 06 – 42250988
 info@s-hertogenboschindialoog.nl