Een ontmoeting en gesprek over 'Vrijheid'

Onder de vlag van "Nederland in dialoog" wordt in ruim 50 plaatsen in Nederland jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd.

 

VERSCHILLENDE ACHTERGRONDEN

De dialoog is bij uitstek geschikt om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen om elkaar te leren kennen. De dialoogtafels staan verspreid over heel ’s-Hertogenbosch en Vught. De dialooggesprekken duren 2-3 uur en er wordt een maaltijd geserveerd tijdens het gesprek. Onder leiding van een getrainde gespreksleider wordt het gesprek gevoerd rond het thema van dit jaar: "De kunst van het samenleven: Vrijheid".

 

VOOR WIE?

De Dag van de Dialoog is voor iedereen. Of iemand nou werkt of niet, jong of oud is, man of vrouw, hetero of homo, allochtoon of autochtoon, scholier of taxichauffeur, imam of burgemeester. De ontmoeting en het gesprek zijn het hoofddoel van de Dag van de Dialoog.

De ontmoeting en het gesprek zijn het hoofddoel van de Dag van de Dialoog.De Dialoog'tafel' bij Broed Den Bosch (Foto: Olaf Smit)


DOEL

Het doel is het leggen van nieuwe verbindingen tussen inwoners van onze stad waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete initiatieven ontstaan, die de betrokkenheid en de maatschappelijke samenhang in de stad kunnen bevorderen.

 

DE METHODE

De stappen die doorlopen worden in het dialooggesprek zijn:

  1. Kennismaken
  2. Ervaringen delen
  3. Dromen
  4. Doen

 

s-Hertogenbosch in Dialoog - Dag van de Dialoog in Den Bosch & Vught

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het samenleven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact

s-Hertogenbosch in Dialoog - Dag van de Dialoog in Den Bosch & Vught
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch & Vught

 06-42250988 of 06-29366693
 info@s-hertogenboschindialoog.nl