Verrassende ontmoetingen Bij Katrien

  • Woensdag 1 mei 2024

VERRASSENDE ONTMOETINGEN

Hoe kunnen we elkaar verrassen en het samen in de buurt nog beter maken!


Hallo buurtbewoner! Wat in de binnenstad houd je bezig? Welke ideeën wil je delen?
Schuif aan bij een gezellige tafel op vrijdag 24 mei Bij Katrien.Het idee van een dialoogtafel is simpel! Je ontmoet in een kleine kring buurtgenoten met verschillende achtergronden. Je geniet van een kleine maaltijd en luistert naar elkaars ervaringen, ideeën en dromen over de buurt. Je gaat met nieuwe contacten, ideeën en inzichten weer naar huis! Een gespreksleider zorgt ervoor dat de dialoog goed verloopt.

Locatie: Bij Katrien - Kruisbroedershof 8 5211 GX ‘s-Hertogenbosch
Datum: vrijdagavond 24 mei – 18:00 – 20:30u

Bewoners van de binnenstad van Den Bosch kunnen meedoen! Meld je aan! Het is gratis!

Geef je op als deelnemer via www.s-hertogenboschindialoog.nl/MEEDOEN
Je kunt ook bellen: 06 422 50 988 [Wieke]  06 54 226 888 [Marcus] of 06 15 230 759 [Ellen]. We zien je inschrijving met plezier tegemoet.

Dit is een samenwerkingsproject van Bij Katrien en ’s-Hertogenbosch In Dialoog.
Pilot van het project 'Verrassende Ontmoetingen' van 's-Hertogenbosch In Dialoog

De Kunst van het Samenleven in het centrum van Den Boschs-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven

Het idee van 's-Hertogenbosch in Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het SamenLeven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact opnemen

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch

 06 – 42250988
 info@s-hertogenboschindialoog.nl