PERSBERICHT oktober 2023

  • Zondag 1 oktober 2023

 

Bosschenaren gaan met elkaar in dialoog:

“Wat raakt je?”

 

Deze tijd is een tijd van veel prikkels die onophoudelijk op je afkomen. Vaak te veel om een echte blijvende indruk op je te maken. Beelden, geluiden, reclames, slogans, social media. Meer omgang dan diepgang. Daarom deze vraag: Wat raakt je echt? Wat raakt je persoonlijk? Wat raakt je in de stad? Wat raakt je in de samenleving? Hoog tijd om je ogen eens van het scherm te halen. Om met elkaar te praten. Om naar elkaar te luisteren. Niet in een debat om elkaar te overtuigen. Maar in dialoog om voor jezelf wat ruimte te nemen en vooral de ander veel ruimte te geven. Om elkaar echt te ontmoeten en de kunst van het samenleven te verkennen. De dialoog als ontdekking van jezelf en van anderen.

 

Met deze bedoelingen wordt ook dit jaar op dinsdag 7 en donderdag 9 november “De Dag van de Dialoog” georganiseerd. Op meer dan twintig verschillende locaties in de stad zijn er dialoogtafels, waaronder een wandeldialoog in de natuur, waar Bosschenaren in kleine kring met elkaar eten en ervaringen, dromen en ideeën uitwisselen. De Dag van de Dialoog is gericht op de Kunst van het Samenleven. Met dit jaar als beginvraag “Wat raakt je?”

 

Iedereen is welkom
Nadrukkelijk doel van de Dag van de Dialoog is om mensen met verschillende achtergronden met elkaar kennis te laten maken en met elkaar in gesprek te brengen. Iedereen kan deelnemen: van jong tot oud, geboren Nederlander of van elders, boer of burger, deftig of volks, praktisch of theoretisch, arm of rijk, gelovig of ongelovig, gewoon, ongewoon of buitengewoon in opvattingen, voorkeuren en vragen. Elke dialoogtafel heeft ongeveer acht deelnemers. De gesprekken duren 2,5 uur. Een ervaren gespreksleider leidt het gesprek.

 

Een verscheidenheid aan locaties
Vele organisaties in de stad hebben zich als gastlocatie aangemeld. De deelnemers worden door de organisatie verdeeld over de verschillende locaties, die verspreid staan in de gemeente Den Bosch. Aan elke tafel wordt een eenvoudige maaltijd geserveerd. Want samen eten breekt het ijs, ontspant en socialiseert.
De deelname van meer dan tweehonderd Bosschenaren verdeeld over de dialoogtafels zorgen voor meer verbondenheid en de ontmoetingen leiden ook tot nieuwe initiatieven in de buurt of stad.
Alle ideeën en dromen die uit deze dialogen voortkomen worden geïnventariseerd, zo nodig uitgewerkt door een evaluatiegroep en aangeboden aan het gemeentebestuur.
Meedoen? Stuur een mailtje naar info@s-Hertogenboschindialoog.nl of meld je aan via de site
www.s-Hertogenboschindialoog.nl.

 


________________________________
De organisatie van de Dag van de Dialoog 2023 is in handen van Stichting ’s-Hertogenbosch in Dialoog en staat in het licht van de Kunst van het SamenLeven.
Stichting ’s-Hertogenbosch in Dialoog,
Projectteam:
Wieke Wijnen 06- 42 250 988
Marcus Peters 06- 54 226 888
www.s-hertogenboschindialoog.nl
shertogenboschindialoog@gmail.coms-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven

Het idee van 's-Hertogenbosch in Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het SamenLeven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact opnemen

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch

 06 – 42250988
 info@s-hertogenboschindialoog.nl