Dialoog tijdens de Israël - Hamas oorlog

  • Maandag 25 maart 2024

'Stichting ’s-Hertogenbosch in Dialoog' is partner in het project van RUW dat op woensdagavond 17 april om 19:00u een dialoog-avond in Den Bosch organiseert over "hoe de oorlog in Gaza met de staat Israël het samenleven in Nederland raakt." En over hoe we kunnen samenleven tegen de achtergrond van dit conflict. "Leer de ervaringen van je medeburgers kennen en deel je eigen geleefde werkelijkheid."

Aanmelden voor dit programma is verplicht.
Meer informatie vind je op de website van RUW. www.ruwdenbosch.nl/dialoog-tijdens-de-israel-hamas-oorlog-in-gaza

 s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven

Het idee van 's-Hertogenbosch in Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het SamenLeven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact opnemen

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch

 06 – 42250988
 info@s-hertogenboschindialoog.nl