Zondaars in Dialoog in het Kruithuis

  • Vrijdag 24 juni 2016

Zondaars in Dialoog in het Kruithuis

In samenwerking met Nederland in Dialoog - waaronder Tilburg in Dialoog en 's-Hertogenbosch in Dialoog - organiseren De Zondaars op 24 juni 2016 om 20:00 in het Kruithuis in 's Hertogenbosch een dialoogavond over de Zeven Hoofdzonden. De tentoonstelling is dan eveneens te bezichtigen.


ACTUALITEIT

De hoofdzonden hebben in de religieuze- en kunstgeschiedenis geleid tot vele interessante interpretaties. Hoe zit dit in de huidige tijd? Ervaren mensen deze zonden nu anders dan in het verleden?

Door middel van de expositie willen de kunstenaars zichzelf en het publiek laten nadenken over wat zonden voor hen persoonlijk en voor de huidige maatschappij betekenen. Welke rol speelt het begrip in de actualiteit? Hebben we recht op wraak als ons iets vreselijks wordt aangedaan? Zijn er groeperingen die het kwaad vertegenwoordigen? Bestaan er personen die je als de belichaming van Lucifer kunt zien? Wie bepaalt eigenlijk wat goed of kwaad is? En wat is de invloed van tijd en plaats bij de invulling van die begrippen? Hebben zonden per se een religieuze lading of is er ook een seculiere interpretatie mogelijk?

Om op deze en dergelijke vragen zicht te krijgen initiëren de kunstenaars naast de expositie nadrukkelijk de dialoog met het publiek. Daartoe organiseren zij verschillende activiteiten.


GESPREKSTAFELS

Aan zeven gesprekstafels – geleid door ervaren gespreksleiders van Nederland in Dialoog – komt de uitwisseling over de zeven zonden aan bod. Belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden via de website van Zondaars?!.

Iedereen die geïnteresseerd is is van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Er zijn 7 gespreks-tafels, geleid door ervaren gespreksleiders van Nederland in Dialoog, waar de volgende onderwerpen aan bod komen:

Superbia - IJdelheid
Avaritia - Hebzucht
Luxuria - Lust (seksuele lust)
Invidia - Jaloezie
Gula - Gulzigheid
Ira – Toorn [woede]
Acedia – Luiheid

Hieruit kun je een eerste en tweede voorkeur kiezen en vermelden bij opgave.

Daarnaast kunnen bezoekers van de expositie en dialoogavond in biechthokjes hun zonden op schrift stellen en deze vervolgens in een offerblok deponeren. De ontboezemingen worden tijdens de Absolutie – de afsluitende bijeenkomst op 17 juli – ritueel verbrand. Alle zonden zijn daarmee vergeven.

In de pauzes zal door Rob Rieter en Carel Burghout speciaal rondom het thema gecomponeerde muziek ten gehore gebracht worden.s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven

Het idee van 's-Hertogenbosch in Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het SamenLeven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact opnemen

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch

 06 – 42250988
 info@s-hertogenboschindialoog.nl