Het ontstaan van 'Nederland in Dialoog'

In Rotterdam werd de Dag van de Dialoog bedacht en voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. In Rotterdam bleek dat de Dag van de Dialoog mensen dichter bij elkaar bracht, mensen nieuwe inzichten verschaften en issues boven tafel bracht die voorheen onbesproken bleven.

Dialoogtafel in het stadhuis van 's-Hertogenbosch

VOORBEELD DEED VOLGEN

Andere steden, zoals Schiedam, Hengelo, Berlijn en Amsterdam volgden het voorbeeld van Rotterdam en organiseerden hun eigen Dag van de Dialoog. In 2005 namen Art.1 (Rotterdam) en Nieuwe Maan (Amsterdam) het initiatief om het concept van de Dag van de Dialoog uit te rollen naar andere steden. Deze uitrol wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en een groeiend aantal nationale partijen.

Kijk hier om bijvoorbeeld te zien welke andere steden de Dag van de Dialoog organiseren en welke partners in het Nationale Advies Comité zitten.

 

NEDERLAND IN DIALOOG

Doel van de Dag van de Dialoog is door middel van het gesprek nieuwe verbindingen te maken, kris kras door de samenleving in een stad heen, waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete projecten ontstaan die bijdragen aan de samenhang in de stad.

 

HET CONCEPT VAN DE DAG VAN DE DIALOOG BERUST OP 6 PIJLERS

 • Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties

 • Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.

 • De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen vaste vragen die zijn opgesteld volgens de dialoogmethodiek.

 • De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd die door de organisator wordt aangeboden.

 • De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.

 • Een centrale organisator coördineert de Dag van de Dialoog, ondersteunt deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.

 

 

DE UITGANGSPUNTEN (OF DE GESPREKSREGELS) VOOR DE DIALOOG AAN TAFEL ZIJN ALS VOLGT:

 • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen. Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.

 • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.

 • Sta stiltes toe als mensen even na moeten denken.

 • Spreek vanuit jezelf, niet over algemeenheden ("ik vind" i.p.v. "men zegt").

 • Vraag toelichting als er toch algemeenheden op tafel komen.

 • Stel oordelen uit en onderzoek ze.

 

THEMA'S

Elke Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend centraal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema's die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema's die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken.

www.nederlandindialoog.nl

s-Hertogenbosch in Dialoog - Dag van de Dialoog in Den Bosch & Vught

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het samenleven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact

s-Hertogenbosch in Dialoog - Dag van de Dialoog in Den Bosch & Vught
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch & Vught

 06-42250988 of 06-29366693
 info@s-hertogenboschindialoog.nl