'Spreken is zilver, vragen is goud'

  • Maandag 13 april 2015

DIALOOGTAFEL VUGHT ALS INSPIRATIE

Op zaterdag 11 april om 19.00 uur vindt bij boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch de feestelijke presentatie plaats van het boek ‘Spreken is zilver, vragen is goud. In dialoog met ouderen’, gepubliceerd door uitgeverij Damon.

Marja Havermans en Aagje van der Vossen hebben een boek geschreven over manieren van in gesprek gaan met ouderen. In het boek is de Dag van de dialoog opgenomen, met de manier waarop een gesprek aan een dialoogtafel wordt gevoerd. Als voorbeeld heeft Marja Havermans ook het gesprek dat zij in november 2014 aan de dialoogtafel in woonzorgcentrum Nieuwehagen heeft gevoerd in het boek geschreven.

Het boek laat zien hoe je met ouderen in gesprek kunt gaan, individueel of in een groepje, en hoe boeiend en leuk dat voor alle partijen kan zijn als je het goed doet en een dialoog aangaat. Daarvoor geven de schrijfsters tal van aanwijzingen, manieren om zo'n gesprek te structureren, tips om een gesprek goed te laten verlopen, inspirerende voorbeelden en een uitgebreide lijst met gespreksonderwerpen en triggers.s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven

Het idee van 's-Hertogenbosch in Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het SamenLeven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact opnemen

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch

 06 – 42250988
 info@s-hertogenboschindialoog.nl