Extra dialoogtafel op 28 mei 2018

  • Maandag 7 mei 2018

Extra dialoogtafel - 28 mei 2018

De dialoogavond in november was voor twee deelnemers aanleiding om samen het gesprek voort te zetten en ideeën uit te wisselen rondom het thema 'Vergeving; vergeving als weg naar wereldvrede'. Een mooi thema waar zij elkaar direct in vonden.


Graag willen de deelneemsters over dit thema verder in gesprek met anderen. Om die reden wordt er een extra dialoogavond georganiseerd in Rosmalen. Deze dialoogavond vindt plaats op maandagavond 28 mei 2018 om 19.30 uur in Rosmalen.

Het adres ontvang je na aanmelding.
Geef je per mail op bij Corrie van Rijthovens-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven

Het idee van 's-Hertogenbosch in Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het SamenLeven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact opnemen

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch

 06 – 42250988
 info@s-hertogenboschindialoog.nl