Extra dialoogtafel - 28 mei 2018

De dialoogavond in november was voor twee deelnemers aanleiding om samen het gesprek voort te zetten en ideeën uit te wisselen rondom het thema 'Vergeving; vergeving als weg naar wereldvrede'. Een mooi thema waar zij elkaar direct in vonden.


Graag willen de deelneemsters over dit thema verder in gesprek met anderen. Om die reden wordt er een extra dialoogavond georganiseerd in Rosmalen. Deze dialoogavond vindt plaats op maandagavond 28 mei 2018 om 19.30 uur in Rosmalen.

Het adres ontvang je na aanmelding.
Geef je per mail op bij Corrie van Rijthoven