DE DIGITALE DIALOOG

 

 

Een verdiepende dialoog met buurt- en stadsgenoten

Tijdens de coronacrisis is het fijn om met elkaar in contact te blijven. Online dialoogtafels zijn een goede aanvulling op de fysieke dialoogtafels.

In 2021 worden er in zoveel mogelijk wijken en buurten digitale dialogen georganiseerd om op deze manier toch verbinding met elkaar te houden. Er komt een dialoogkaravaan die van buurt tot buurt trekt. Door de wijkdialogen vinden er ontmoetingen plaats tussen jong en oud, nieuwkomers en buurtgenoten, organisaties en studenten en ga zo maar door.

De Dialoogtafel bij Copernikkel tijdens de Dag van de Dialoog in 2019. (Foto: Olaf Smit)


Wat gaan we doen?

1. We gaan online gesprekken organiseren met gebruik van Zoom zodat iedereen op veilige afstand kan meedoen. Als je eenmaal de drempel over bent is het best gemakkelijk en fijn om elkaar zo te ontmoeten. In kleine groepen van 4 tot maximaal 6 personen met een dialoogleider lukt het echt om in gesprek te komen! U wordt als dialoogleider ondersteund door een ‘technisch’ gastheer of gastvrouw.

2. Voor het begeleiden van verdiepende dialooggesprekken tussen zwarte en witte mensen hebben wij contact gezocht met Stichting Keti Koti Tafel. De 'Keti Koti' (Ketenen Gebroken) Tafel is een dialoog over ervaringen, gevoelens en inzichten die de deelnemers persoonlijk hebben en die op een of andere manier samenhangen met het slavernijverleden en zijn gevolgen. Door middel van deze verdiepende dialoog ontstaat er een gedeelde reflectie op het verleden en daardoor meer begrip voor onszelf en elkaar zodat we samen kunnen bouwen aan een betere toekomst.
Met zo’n 20 personen willen we een collectief vormen om een Keti Koti Tafel van ongeveer 100 personen te organiseren. 

Aanmelden
Iedereen kan zich hiervoor opgeven door het aanmeldformulier in te vullen. Het is fijn dat u op het aanmeldformulier in het vakje "onderwerp" meldt in welke buurt u woont en of u extra behoefte heeft aan extra uitleg over de digitale dialoog.

Ook als u nog leuke ideeën of tips heeft om met elkaar in contact te blijven dan kunt u ons hierover bellen of mailen!

We zien graag uw aanmelding tegemoet!

 

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven

Het idee van 's-Hertogenbosch in Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het SamenLeven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch

 06 – 42250988
 info@s-hertogenboschindialoog.nl