DE DIALOOGKARAVAAN

 

 

Een verdiepende dialoog met buurt- en stadsgenoten

In 2021 worden er in zoveel mogelijk wijken en buurten dialogen georganiseerd om op deze manier toch verbinding met elkaar te houden. Er komt een dialoogkaravaan die van buurt tot buurt trekt. Door de wijkdialogen vinden er ontmoetingen plaats tussen jong en oud, nieuwkomers en buurtgenoten, organisaties en studenten en ga zo maar door.

DATA DIALOOGKARAVAAN:

West
Donderdag 1 juli
aanvang 10.00 uur
digitaal

Hambaken
Donderdag 15 juli
Aanvang: 19.30 uur
fysiek

De data van de Dialoogkaravaan na de zomervakantie worden in september bekendgemaakt.
De Dialogen zijn dan niet meer digitaal maar fysiek. 

 

De Dialoogtafel bij Copernikkel tijdens de Dag van de Dialoog in 2019. (Foto: Olaf Smit)


Ook de Wijkdialoogtafels - waarin buurtgenoten met elkaar relevante thema’s die in de wijk spelen bespreken - kunnen leiden tot gezamenlijke acties voor verbetering van de buurt. Tijdens de dialoog wisselen deelnemers behalve ervaringen, ook ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen te gaan verwezenlijken. Er ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties.

De gesprekken leveren niet alleen inzicht en begrip voor anderen op, maar kunnen ook bruikbare ideeën opleveren om zelf of met elkaar aan te pakken. Zaken die de buurt of stad prettiger en leefbaarder maken en zo een bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving.

Aanmelden
Iedereen kan zich hiervoor opgeven door het aanmeldformulier in te vullen. Het is fijn dat u op het aanmeldformulier in het vakje "onderwerp" meldt in welke buurt u woont of mee wilt doen, uw voornaam en eventueel uw leeftijd om de tafels zo gemengd mogelijk te maken.

Ook als u nog leuke ideeën of tips heeft om met elkaar in contact te blijven dan kunt u ons hierover bellen of mailen!

We zien graag uw aanmelding tegemoet!

 

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven

Het idee van 's-Hertogenbosch in Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het SamenLeven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact

s-Hertogenbosch in Dialoog - De kunst van het SamenLeven
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch

 06 – 42250988
 info@s-hertogenboschindialoog.nl